Dự án BOT quốc lộ 38 thất thu vì hàng loạt xe “né” trạm

Việc tránh trạm thu phí ảnh hưởng tới người dân và việc hoàn phí đầu tư của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp khó có thể trả nợ theo tiến độ hoàn vốn theo hợp đồng BOT của doanh nghiệp.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Đỗ Hùng