Dòng vốn FDI từ Nhật Bản đang đổ mạnh vào Vĩnh Phúc

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu và đầu tư kinh doanh tại Vĩnh Phúc, mới đây UBND tỉnh và Ngân hàng Mizuho, Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy đầu tư từ Nhật Bản vào tỉnh Vĩnh Phúc.

Tin tức - cách đây 11 tháng