Động lực mới thúc đẩy Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển

Ngày 20/11, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Chi hội Nhà báo Báo Diễn đàn Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đây là một trong những động lực mới thúc đẩy sự phát triển của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tin tức - cách đây 11 tháng