Doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn mãi kiểu “Con gà – Quả trứng”

Khó khăn lớn nhất mà hầu hết doanh nghiệp gặp phải là thiếu vốn và quản trị Maketing. Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được mở ra ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam cần thay đổi tư duy cũng như công cụ để giúp Doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn.

Tin tức - cách đây 1 năm