Doanh nghiệp Việt Nam – Liên Bang Nga: Tôn trọng hợp tác song phương

Với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, các doanh nghiệp Việt Nam và Liên Bang Nga cần phải liên kết chặt chẽ hơn nữa nhằm nắm bắt và tận dung triệt để những lợi thế của cả hai bên.

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng