Doanh nghiệp Việt Nam - Guine Bissau: Lấy nông nghiệp làm cầu nối

Cộng đồng doanh nghiệp hai bên kỳ vọng việc bắt đầu quan hệ hợp tác từ lĩnh vực nông nghiệp sẽ là điểm khởi đầu để mở rộng và phát triển quan hệ thương mại hai bên sang các lĩnh vực khác.

Tin tức - cách đây 7 tháng