Bắc Ninh: Doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của Hải quan

Thời gian qua ngành Hải quan đã có những cải tiến trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như về thủ tục hành chính công nghệ thông tin...

Tin tức - cách đây 3 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Đỗ Hùng