Doanh nghiệp tự thân đổi mới, lấy năng động thắng quy mô!

DN cần có niềm tin vào chính mình, trước hết tin rằng trong cuộc chơi mình cũng có nhiều lợi thế. Những DN nhỏ, DN mới tham gia thị trường không có lợi thế về tài sản nhưng nếu biết đi sâu vào sự đổi mới, sáng tạo để tìm ra chỗ đứng trên thị trường thì sẽ có nhiều cơ hội thành công. Cần lấy sự năng động thắng quy mô, lấy sự sáng tạo chiến thắng kinh nghiệm trong cuộc chơi mới.

Tin tức - cách đây 1 năm