Thân phận “con nuôi” của doanh nghiệp tư nhân có được cải thiện?

Mặc dù vẫn còn khá nhiều rào cản bủa vây doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên những năm gần đây Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp quan trọng khuyến khích và tạo điều kiện để kinh tế phát triển doanh nghiệp tư nhân.

Tin tức - cách đây 10 tháng