Doanh nghiệp trong ngành xây dựng được lắng nghe và tháo gỡ khó khăn

Bộ Xây dựng là một trong những Bộ đi đầu trong hoạt động cải thiện điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên theo TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI vẫn còn nhiều thủ tục hành chính của Bộ chưa được doanh nghiệp hài lòng và nhiều tồn tại trong ngành xây dựng chưa được giải quyết.

Tin tức - cách đây 12 tháng