Doanh nghiệp nhỏ và vừa là động lực tăng trưởng cho kinh tế xã hội

Năm 2017, dù vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng được sự quan tâm của Chính phủ, thành phố Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã phối hợp với các Cơ quan quản lý nhà nước không chỉ khuyến khích tự do kinh doanh, tự do sáng tạo mà còn xây dựng môi trường kinh doanh an toàn cho người đầu tư, xuất hiện ngày càng nhiều sân chơi cho các doanh nghiệp. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp không chỉ được tôn trọng mà còn được vinh danh khi sáng tạo, thành công và đóng góp an sinh xã hội.

Tin tức - cách đây 12 tháng