Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải đầu tư cho môi trường

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam, cho rằng: "Nếu doanh nghiệp nghĩ đến những lợi ích dài hạn trong tương lai thì việc đầu tư cho môi trường là việc rất đáng làm".

Tin tức - cách đây 5 tháng