Doanh nghiệp là lời giải tốt nhất cho thách thức từ IoT đặt ra

Vạn vật kết nối (IoT) là nền tảng của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và IoT khiến cho cuộc chơi giữa các doanh nghiệp trở nên công bằng hơn là một trong những nội dung chính được đưa ra tại Hội thảo công bố sách “Internet vạn vật - Từ truyền thông đến hiện thực” do Nhóm Ngân hàng thế giới, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Tin tức - cách đây 1 năm