Ngày 13/06/2017 UBND TP Sầm Sơn đã ban hành văn bản số 1624/UBND - QLĐT, trong đó có nội dung chưa đồng ý tăng thêm số lượng phương tiện xe điện 4 bánh trên địa bàn TP Sầm Sơn khiến cho Công ty 27/7 Chiến Thắng có nguy cơ phá sản. Chi tiết