Doanh nghiệp Việt Nam - Iran: Kết quả hợp tác chưa được như mong đợi

Mặc dù mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Iran trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, kết quả hợp tác vẫn chưa được như mong đợi.

Tin tức - cách đây 11 tháng