Điều gì tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển?

Khi nói đến yếu tố kinh tế thị trường thì cần phải có yếu tố cạnh tranh, chính sách cạnh tranh và thực thi cạnh tranh và bình đẳng. Đó là những vấn đề sống còn của một nền kinh tế thị trường. Điều đó giúp doanh nghiệp cạnh tranh, tồn tại và phát triển.

Tin tức - cách đây 12 tháng