Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Chúng ta đã đề cập nhiều đến cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giờ là lúc phải hành động, phải dấn thân hơn nữa, mạnh dạn hơn nữa thì mới mong thành công trong cuộc cách mạng này”. Chi tiết