Điểm báo Diễn đàn Doanh nghiệp số ra ngày 22/09

Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ: Năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ các rào cản về giấy phép con, lợi ích nhóm, giảm chi phí chính thức và không chính thức, chấm dứt tình trạng "trên nóng dưới lạnh", cán bộ thờ ơ, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Tin tức - cách đây 12 tháng