Điểm báo Diễn đàn Doanh nghiệp số ra ngày 11/10

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, tinh thần của Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay cũng như chủ đề xuyên suốt Diễn đàn kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương lần này là hướng tới một mô thức phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tin tức - cách đây 11 tháng