Điểm báo Diễn đàn Doanh nghiệp số ra ngày 06/10

Cả nước có tới 18 triệu lao động phi chính thức, chiếm tới trên 57% tổng số lao động. Đây là nhóm lao động yếu thế, dễ bị tổn thương và gần như không có khả năng thương lượng trong công việc.

Tin tức - cách đây 11 tháng