Đề xuất tính phí BOT dựa trên chi phí tiết kiệm: Chuyên gia nói gì?

VCCI cho rằng, dự thảo thông tư sửa đổi quy định hai phương pháp tính phí đang áp dụng là toàn tuyến và chiều dài đường hiện nay là chung chung. Bởi, nếu quy định như vậy thì các yếu tố về chất lượng đường, tốc độ và thời gian lưu thông trước và sau khi có dự án đường bộ vẫn chưa được cân nhắc và xem xét một cách cụ thể, điều này sẽ dẫn đến tình trạng một đoạn đường dài 30km cũng được thu phí bằng với đoạn đường dài 100 km.

Tin tức - cách đây 1 năm