Để doanh nghiệp Việt Nam trở thành những "tay chơi" xuất khẩu chuyên nghiệp

Để hoạt động xuất khẩu phát triển bền vững, doanh nghiệp cần xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm xuất khẩu hoặc đàm phán mở cửa và phát triển thị trường.

Tin tức - cách đây 7 tháng