Dân vùng lũ Chương Mỹ thiếu điện và nước sạch sau lũ

Trận lũ đã khiến 557 hộ dân xã Nam phương tiến phải sơ tán, 115,8 ha hoa màu, 8,5 ha cây ăn quả, 23 ha lúa và 85 ha thủy sản bị thiệt hại. 118 chuồng trại với diện tích 23.600m2 bị ngập.

Tin tức - cách đây 8 tháng