Đặc khu hành chính kinh tế: Điều gì hấp dẫn các nhà đầu tư?

Dưới góc nhìn các nhà đầu tư, điều gì tại các đặc khu sẽ hấp dẫn để họ đến đầu tư?

Tin tức - cách đây 8 tháng