Hành trình của những "Bông hồng vàng" hôm nay sẽ là hành trình đằm thắm trong mỗi gia đình, bao dung và thành đạt trong doanh nghiệp, toả sáng trong cộng đồng. Chi tiết