Cuộc chiến chống thực phẩm bẩn: Trách nhiệm thuộc về ai?

Hiện nay pháp luật cơ bản đã hoàn thiện, nhưng việc thực thi của các cơ quan chức năng dường như chưa được chặt chẽ, vẫn còn tình trạng né tránh trách nhiệm. Việc quản lý, thanh kiểm tra và phòng chống thực phẩm bẩn của các cơ quan hữu quan còn chồng chéo bất cập, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, người dân chưa kiên quyết với việc phòng chống vi phạm an toàn thực phẩm.

Tin tức - cách đây 1 năm