CSI 2018: Phát triển bền vững giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Đưa nhận thức của doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa về phát triển bền vững lên một tầm cao mới chính là một trong những nội dung chính được đưa ra tại Lễ phát động.

Tin tức - cách đây 12 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà