“Chen chân” vào chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ Nhật Bản: Doanh nghiệp Việt cần gì?

Chưa hiểu văn hoá kinh doanh chính là rào cản khiến doanh nghiệp Việt Nam đang khó tham gia vào chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ với doanh nghiệp Nhật Bản.

Tin tức - cách đây 10 tháng