Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: Formosa Hà Tĩnh là bài học đắt giá - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: Formosa Hà Tĩnh là bài học đắt giá

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.67%
 • 5%
 • 6.67%
 • 3.33%
 • 20%
 • 10%
 • 1.67%
 • 1.67%
 • 15%
 • 18.33%
 • 6.67%
 • 5%