Chủ tịch Kosy kiến nghị về huy động vốn ứng trước từ khách hàng

Tại Diễn đàn "Bất động sản 2018: Cơ hội từ chính sách" diễn ra mới đây, Chủ tich Kosy Nguyễn Việt Cường đã kiến nghị nới lỏng chính sách huy động vốn ứng trước từ khách hàng.

Video - cách đây 8 tháng