Chính quyền, Hải quan Bắc Giang đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhờ những nỗ lực từ chính quyền địa phương và Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang, hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng thuận lợi.

Tin tức - cách đây 9 tháng