Chính phủ yêu cầu rà soát toàn bộ các chung cư trên toàn quốc

Trong 3 tháng đầu năm 2018, cả nước có trên 1.000 vụ cháy nổ xảy ra đã làm 33 người chết, 66 người bị thương, tài sản của người dân, doanh nghiệp thiệt hại rất lớn. Đây là vấn đề bức xúc trong xã hội và được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Tin tức - cách đây 11 tháng