Trường CĐ Y Dược Hợp Lực thành lập với mong muốn chia sẻ gánh nặng về Đào tạo với Giáo dục công lập, đồng thời nhằm phát huy thế mạnh mô hình viện – trường, gắn việc đào tạo lý thuyết với thực hành, đảm bảo tay nghề cho các sinh viên ra trường làm việc trong các cơ sở y tế trên toàn quốc. Chi tiết