Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói gì về vụ án Hà Văn Thắm?

Sáng 18/11, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã trả lời chất vấn trước Quốc hội về vụ án Hà Văn Thắm?

Video - cách đây 12 tháng