Việc cải tạo chung cư cũ đã được chính quyền khuyến khích, người dân đồng thuận, nhà đầu tư tích cực vào cuộc nhưng tiến độ vẫn rất chậm. Điển hình là Dự án cải tạo chung cư cũ tại 93 Láng Hạ, HN. Chi tiết