Tận dụng cơ hội từ Cách mạng 4.0: Phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Việc phát triển khoa học công nghệ và hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm” tại Diễn đàn Industry 4.0 Summit 2018.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh