Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Với hàng chục dự án đầu tư công có số vốn đăng ký giải ngân lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, Bộ GTVT đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch.

Tin tức - cách đây 7 tháng