Bộ Công thương: Thép Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ không sử dụng nguyên liệu Trung Quốc

Mỗi năm, Việt Nam chỉ nhập của Trung Quốc 100.000 tấn nguyên liệu thép chỉ để sản xuất trong nước, còn thép làm nguyên liệu để xuất khẩu qua Mỹ đều nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản...

Tin tức - cách đây 8 tháng