Ông Nguyễn Đồng Thông - giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết Đoàn công tác của Bộ Y tế đang kiểm tra, công tác KCB – BHYT tại phòng khám Tâm Đức đồng thời nhấn mạnh, ông sẽ là người chịu trách nhiệm nếu phòng khám Tâm Đức không đủ điều kiện là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. Chi tiết