Sáng 27/4, Đài tiếng nói Việt nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Hội nhà văn Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2017), và ra mắt cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử: “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của tác giả - nhà báo - nhà văn Trần Mai Hạnh. Chi tiết