Báo chí có thể giúp doanh nghiệp giải quyết được rủi ro từ mạng xã hội

Doanh nghiệp rất mong Báo chí nên tìm hiểu thông tin cụ thể, chính xác trước khi tuyên truyền. Sự vào cuộc quyết liệt của báo chí có thể giúp doah nghiệp giải quyết được rủi ro khách quan do các kênh mạng xã hội mang lại.

Tin tức - cách đây 1 năm