Apax English: Tổng kết cho một khởi đầu mới

Với chủ đề “The Inspirers – Người truyền cảm hứng” Apax English đã truyền cảm hứng học tiếng Anh cũng như thực hiện những ước mơ đến giới trẻ Việt, đặc biệt là các em học sinh.

Tin tức - cách đây 8 tháng