Nghị định 63/NĐ-CP về PPP tác động như thế nào đến doanh nghiệp?

Nghị định 63/NĐ-CP ra đời là sự chuẩn bị cần thiết cho Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức công tư (PPP) sau này.

Tin tức - cách đây 9 tháng