21 học sinh lớp 12 khóa 1 trường TH School chính thức tốt nghiệp

Sau 2 năm học tại trường TH School, 21 học sinh lớp 12 khóa 1 đã chính thức tốt nghiệp. Đây là thế hệ học sinh đầu tiên nhận học bổng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Tin tức - cách đây 10 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Lê Hà