Cần có những hành động cụ thể hơn sau "Hội nghị Diên Hồng"

Video - cách đây 4 ngày

Sau hơn 12 năm thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế, đã có rất nhiều các doanh nhân, doanh nghiệp không chỉ đầu tư về các cơ sở khám chữa bệnh mà còn đầu tư cả về công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.