Du lịch Thanh Hóa: Nhiều tiềm năng nhưng thiếu liên kết

Tin tức - cách đây 2 ngày

Thanh Hoá cần phải đổi mới trong khai thác du lịch, đặc biệt, đổi mới phải có đột phá, tiềm năng còn rất nhiều đây là sân mà doanh nghiệp có thể khai thác.