Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Chánh Văn phòng Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, thời gian qua, Quỹ PCTH thuốc lá đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của việc hút thuốc, xây dựng môi trường không khói thuốc. Đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động nhằm ngăn ngừa hút thuốc trong thanh thiếu niên, bảo vệ các thế hệ tương lai của đất nước khỏi các tổn thất về sức khỏe do việc sử dụng thuốc lá.

p/Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá tại ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá tại ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

Môi trường không khói thuốc

Trong 3 năm qua, hơn 15.000 cán bộ chủ chốt tham gia hoạt động PCTH thuốc lá được tập huấn về thực hiện môi trường không khói thuốc. Năm 2015, đã có hơn 1.000 buổi truyền thông trực tiếp cho 22.673 người. 400 trường THPT, 457 trường THCS thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc.

Nhiều sự kiện văn hoá, thể thao lớn tại cộng đồng đã gắn chặt với việc tuyên truyền tác hại thuốc lá như sự kiện Festival Nha trang – thành phố biển không khói thuốc lá năm 2015, Đại hội Thể thao bãi biển không khói thuốc tại Đà Nẵng năm 2016, Lễ phát động các Chiến dịch Ngôi nhà không khói thuốc...

Tăng cường thanh tra, kiểm tra

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, cùng với các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá, thời gian qua các đơn vị cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trong 3 tháng cuối năm 2016, thanh tra Bộ Y tế đã tổ chức kiểm tra 151 cơ sở tại 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế), xử phạt 16 cơ sở với số tiền 136 triệu đồng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng cho rằng, việc tăng cường chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hút thuốc lá.