Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác mở rộng hoạt động của VCCI Vũng Tàu tại Bình Thuận, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tại Vũng Tàu phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận và Học viện Tư pháp TP HCM vừa tổ chức Hội thảo "Đình công - Thực trạng và giải pháp" cho trên 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ quản lý các sở, ngành, hiệp hội, các doanh nhân, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hội thảo xác định những nguyên nhân cơ bản dẫn đến đình công trong doanh nghiệp hiện nay và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế bùng phát đình công. Trong đó vấn đề cốt lõi là giảm nhẹ mâu thuẫn quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người lao động; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, cư xử đúng mực để tạo mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa người sử dụng lao động và người lao động; Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động, giúp họ hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như nghĩa vụ của mình.

Cũng trong chương trình này, VCCI Vũng Tàu phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, tỉnh Ninh Thuận, Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp HCM; Trung tâm Giao lưu Nguồn Nhân lực VN Nhật Bản, tổ chức Hội thảo "Nhật Bản - Bình Thuận, Tiềm năng và Cơ hội Đầu tư".

Hơn 100 đại diện lãnh đạo sở, ngành, doanh nghiệp của 2 địa phương Bình Thuận, Ninh Thuận được nghe giới thiệu về những cơ hội hợp tác kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm và những thông tin về thị trường Nhật Bản... Đồng thời, các đại biểu phía Nhật Bản cũng được giới thiệu cụ thể về những tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Bình Thuận, các chính sách thu hút đầu tư và những kế hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt là lĩnh vực đầu tư công nghiệp.

Xuân Thoại