(DĐDN) - Mới đây, VCCI và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013 – 2015.
Theo đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Nghiên cứu, khảo sát và tư vấn cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh Thái Bình, Hai bên cùng phối hợp đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động tuyên truyền giới thiệu về tiềm năng kinh tế, triển vọng phát triển thương mại, đầu tư, du lịch của tỉnh Thái Bình, vận động doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh Thái Bình.
 
 
VCCI đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp...
nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
 
Tổ chức cho doanh nghiệp cùng tham gia với chính quyền tỉnh trong xây dựng các chương trình phát triển kinh tế và khai thác lợi thế cạnh tranh của địa phương; Thúc đẩy sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp, các vùng nông nghiệp của tỉnh; Xây dựng và tổ chức các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của tỉnh Thái Bình; Hỗ trợ thành lập và Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trong tỉnh.

Hai bên cũng đã nhất trí về chương trình hợp tác trong giai đoạn 2013 – 2015. Cụ thể, VCCI hỗ trợ tỉnh Thái Bình tổ chức, nghiên cứu, khảo sát về môi trường kinh doanh của tỉnh. Tư vấn cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư của Thái Bình; Phối hợp đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền giới thiệu về tiềm năng kinh tế, triển vọng phát triển thương mại, đầu tư, du lịch của tỉnh Thái Bình trên các trang web, tạp chí của VCCI; Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp của tỉnh đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

VCCI sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Bình thúc đẩy công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh; Phối hợp và hỗ trợ tỉnh Thái Bình đào tạo cán bộ và doanh nghiệp về các lĩnh vực: Quản lý doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, hợp tác công tư và các lĩnh vực có liên quan khác theo nhu cầu của tỉnh…

Hồ Hường


Bạn đang đọc bài viết VCCI và UBND tỉnh Thái Bình hợp tác giai đoạn 2013 – 2015 tại chuyên mục VCCI của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,