Trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005-2010”, Chi nhánh Phòng Thuơng mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính kế toán tại doanh nghiệp nhỏ và vừa” cho các doanh nghiệp Hải Phòng.
Chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong mọi lĩnh vực: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng nhằm giúp các cán bộ quản lý tài chính, kế toán của doanh nghiệp nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính bằng hệ thống phần mềm kế toán.Trong khuôn khổ chương trình đào tạo này, phần mềm “1C:KẾ TOÁN 8” được chọn làm công cụ giảng dạy chính. Đây là phần mềm hiện đại của nước ngoài đã được Việt hóa hoàn toàn. Phần mềm hiện đang được tin dùng cho hơn 1,2 triệu doanh nghiệp trên 21 quốc gia trong đó có Việt Nam. “1C:KẾ TOÁN 8” có thể đáp ứng cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau: sản xuất, xây dựng, dịch vụ, quản lý quỹ… Nhờ đó việc ứng dụng vào chương trình giảng dạy rất linh hoạt và phong phú.Khóa học diễn ra trong các ngày 04-05/12/2008 (đợt 1) và các ngày 09-10/12/2008 (đợt 2), từ 8h00 đến 11h00 và từ 14h00-17h00 tại Trung tâm Thông tin Tin học Thành phố Hải Phòng, số 2 Thất Khê, Hồng Bàng, Hải Phòng.Mọi chi tiết xin liên hệ với Ban tổ chức: Ms. Dương thị Cẩm Anh – Chi nhánh VCCI Hải Phòng
Tel: 031.380-48-88/0904-977-811
Thu Hường