Lễ công bố báo cáo thường niên doanh nghiệp VN 2015

Lễ công bố báo cáo thường niên doanh nghiệp VN 2015

Được xuất bản bắt đầu từ năm 2006, Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam là chuỗi báo cáo được Viện Phát triển doanh nghiệp – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện hàng năm, là một trong những tài liệu quan trọng giúp các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ về tình hình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó xây dựng những hướng đi thích hợp phục vụ cho việc phát triển kinh doanh ở Việt Nam.

Ngoài việc đánh giá môi trường kinh doanh, đánh giá năng lực của doanh nghiệp, Báo cáo còn đi sâu phân tích thực trạng hoạt động của doanh nghiệp theo chủ đề lựa chọn của mỗi năm.

Theo TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, năm 2016, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội chỉ đạt 6,21%, thấp hơn so với mức 6,68% của năm 2015 và chưa đạt được mục tiêu 6,7% đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp cũng như nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, mức tăng trường này có thể coi là đáng khích lệ. Ngoài ra, năm 2016 còn ghi nhận số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, với 110.100 doanh nghiệp mới, đưa số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập cán mốc 1 triệu doanh nghiệp.

Báo cáo năm nay theo đó sẽ đưa ra bức tranh về thực trạng phát triển và năng lực của doanh nghiệp VN trong năm 2016, so sánh với giai đoạn 2007-2015, từ đó cho thấy những vấn đề cố hữu của DN, chỉ ra những vấn đề cần cải thiện để nâng cao năng lực DN. Trong đó, quản trị công ty là một vấn đề hết sức quan trọng được đặt ra trên nhiều quốc gia, đặc biệt sau khủng hoảng tài chính thế giới 2008. Tuy nhiên vấn đề này lại chưa thực sự được các DN cũng như nhà hoạch định quan tâm đúng mức.

Do đó, Báo cáo thường niên doanh nghiệp VN 2016- 2017 sẽ là một công cụ hữu ích cho sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế VN.